Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Ubiegły rok upłynął nam, przede wszystkim pod znakiem zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Wołów, w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów”. Oprócz tego projektu zrealizowaliśmy jeszcze szereg inwestycji związanych z remontami i przebudową istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wartość poniższych prac to ponad 462 000 zł netto.

 

REMONT I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WOŁÓW

1

Wołów

Renowacja kolektora sanitarnego w ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie

m

50

2

Wołów ul. Zielona

Przepięcie przyłączy do kanalizacji sanitarnej (rozdział ks i kd) w ul. Zielonej w Wołowie

szt.

5

3

Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka i Domaszków

Budowa kanalizacji sanitarnej - cd.

kpl.

1

4

Mojęcice

Przebudowa pompowni ścieków sieciowych w Mojęcicach PD1, PKW, PA1, PG

kpl.

4

5

Wołów

Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w Wołowie

m

290

6

Pełczyn

Wykonanie instalacji antyodorowej w pompowni ścieków PEŁ1

kpl.

1

7

Stary Wołów

Wymiana studni na kanalizacji sanitarnej w Starym Wołowie

szt.

10