Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie WołówW ramach projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o, a współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów”, wybudowana została kanalizacja w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej, Domaszkowie oraz w Wołowie, na ul. Ludowej, Wiejskiej, Krzywym Wołowie, Leśnej i Kościuszki.

Na ponad 28 km, wybudowanej w latach 2017-2020 nowej sieci kanalizacyjnej, składa się: 18 km kanalizacji ściekowej grawitacyjnej oraz 10 km kanalizacji tłocznej. Dzięki projektowi, około 1500 nieruchomości, zostało podłączonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Ponadto, PWK Wołów zakupiło specjalistyczny, wielofunkcyjny samochód typu WUKO. Zabudowa firmy Dobrowolski, na samochodzie marki Scania, to koszt ponad 1 350 000 zł. Jest to obecnie jedyny taki pojazd w powiecie wołowskim. Sprzęt ten będzie wykorzystywany m.in. do czyszczenia ciśnieniowego rur kanalizacyjnych. To jedna z najskuteczniejszych metod udrażniania rur stosowana przez pogotowie kanalizacyjne. Posiada wiele zalet, między innymi nie wymaga zastosowania toksycznych środków żrących, a więc jest nieinwazyjna oraz przyjazna dla środowiska naturalnego. Auto zaopatrzone jest w zestaw TV do monitoringu i inspekcji sieci wodno-kanalizacyjnej. Ma możliwość pracy w temperaturze poniżej 0 stopni C. Zakup tego pojazdu pozwoli na kompleksowe utrzymanie oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów istniejącej infrastruktury podziemnej.

Łączny koszt kończącego się projektu to 23 211 841,80 zł, z czego 63,75 % stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej a dokładnie z Funduszu Spójności w ramach działania Infrastruktura i Środowisko. Jak mówi Rafał Borzyński, Prezes Zarządu PWK Wołów: „Tak duża dotacja dla naszego Przedsiębiorstwa pozwoliła na realizację wszystkich zamierzonych w tym projekcie celów. Największym efektem jest osiągnięcie bardzo wysokiego współczynnika skanalizowania. Dzięki temu trafiamy do czołówki gmin w Polsce, które na pierwszym miejscu stawiają zrównoważony rozwój połączony z dbałością o środowisko. Pozwoli to też w przyszłości uniknąć kar i opłat, które będą z pewnością ponoszone przez samorządy, niespełniające tak wysokich wskaźników skanalizowania, zgodnych z przepisami Unii Europejskiej. Druga sprawa to osiągnięty przez nas efekt ekologiczny, czyli mniejsze skażenie środowiska. Kolejną zaletą jest zdecydowanie wyższy dla użytkownika komfort z korzystania kanalizacji ściekowej. Komfort połączony z oszczędnościami. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji zbiorczej jest z pewnością tańsze niż regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych wozem asenizacyjnym”