Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Przestawiamy aktualne wyniki badań wody w Stacji Uzdatniania Wody w Wołowie.

 

Odczyn

Mangan

Żelazo

twardość wody

Data poboru próbki do badania

pH

ug/l

ug/l

mg CaCO3/l

SUW Wołów

7,1

2,1

16,8

219

18.01.2021

Aktualne wyniki badan zawsze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce Strefa Klienta: https://www.pwk-wolow.pl/index.php/strefa-klienta/wyniki-badan-wody

Wyniki badan w PW-K Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami. Informujemy, że najbliższy termin badania w monitoringu przeglądowym to 12.04.2021 (SUW Straszowice).