Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Inwestycje zabezpieczające produkcję wody w roku 2020.

Wśród tej kategorii inwestycji najbardziej istotną było odwiert nowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Straszowicach. Wydajność nowego ujęcia jest bardzo obiecująca i pozwoli zapewnić wodę nawet podczas dużych upałów dla Pełczyna, Straszowic, Żychlina, Wróblewa, Garwołu i Miłcza. Jak podkreślił Prezes PW-K Wołów, Rafał Borzyński: „Nowa studnia głębinowa dla tych miejscowości, to element modernizacji całej SUW w Straszowicach. Wymieniliśmy tam system sterowania i monitoringu wraz z wizualizacją oraz zestaw pompowy. Inwestycja do tej pory kosztowała 360 tysięcy złotych. Koszt odwiertu nowej studni wraz z niezbędną dokumentacją to ok. 150 tysięcy złotych. Stara studnia, jeszcze z lat 70 tych miała już niedrożne filtry. Zdecydowaliśmy się na odwiercenie nowej, gdyż koszt nowej był niższy niż regeneracja starych filtrów.

PRODUKCJA WODY

1

SUW Straszowice

Modernizacja SUW Straszowice - system sterowania i monitoringu wraz z wizualizacją, wymiana zestawu pompowego i zbiornika reakcji

449 000 zł netto

2

Stary Wołów

Przebudowa SUW Stary Wołów na pompownię wody uzdatnionej

3

Rataje - sieć wodociągowa

Montaż zaworu redukcyjnego ciśnienia wraz z osprzętem w Ratajach

4

SUW Straszowice

Wykonanie studni awaryjnej nr 2a na ujęciu wody w Straszowicach