Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Rok 2020 zapamiętamy na długo. Zmienił wiele w naszym życiu, miał również ogromny wpływ na funkcjonowanie firm i instytucji. Również Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów musiało dostosować się błyskawicznie do otaczającej nas rzeczywistości. Trzeba pamiętać, że PW-K Wołów jest firmą szczególną. Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw wody i odbiór ścieków na terenie gminy Wołów.

Dlatego bez względu na trudności spowodowane licznymi ograniczeniami związanymi z pandemią, PW-K Wołów realizował konsekwentnie swój roczny plan zadań modernizacyjno-inwestycyjnych oraz remontów i zakupów. Co roku plan ten podzielony jest na 5 działów

  1. REMONT I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I PRZYŁĄCZY NA TERENIE MIASTA I GMINY WOŁÓW
  2. PRODUKCJA WODY
  3. REMONT I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WOŁÓW
  4. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
  5. INNE ZADANIA

Nasza gmina rozwija się bardzo dynamicznie. Wystarczy popatrzeć na ilość powstających nowych domów, budynków, inwestycji deweloperskich. Naszym zadaniem jest, żeby za tym rozwojem nadążać i zapewniać odpowiednią infrastrukturę techniczną dla tych wszystkich nowych inwestycji. Cały czas musimy jednocześnie dbać o infrastrukturę istniejącą. W roku 2020 zrealizowaliśmy 13 inwestycji w tym zakresie. Były to:

 

LP.

Obiekt / miejscowość

Wyszczególnienie

j.m.

ilość

1

Teren miasta i gminy Wołów

Wymiana niesprawnych zasuw

szt.

10

2

Teren miasta i gminy Wołów

Regulacja uzbrojenia sieci

na bieżąco

3

Teren miasta i gminy Wołów

Wymiana niesprawnych hydrantów

szt.

20

4

Teren miasta i gminy Wołów

Wymiana wodomierzy na system zdalnego odczytu

szt.

500

5

Wołów

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Wołowie

m

370

6

Wołów

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zielona Góra, Biała Góra, Oliwna Góra, Rawicka w Wołowie

m

439

7

Wołów

Wołów ul. Dębowa - likwidacja sieci Dn50 wraz z przepięciem 3 przyłączy wodociągowych

kpl.

3

8

Wołów

Przepięcia przyłączy w obrębie budynków przy ul. Garwolskiej 5-7

kpl.

1

9

Lubiąż

Wymiana przyłączy wodociągowych w Lubiążu

szt.

5

10

Wołów

Wykonanie projektu na wymianę sieci wodociągowej ul.T.Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska DW 338 - c.d.

kpl.

1

11

Wołów

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna - Słoneczna - przygotowanie inwestycji

m

1385

12

Garwół

Modernizacja sterowania i wykonanie monitoringu pompowni wody Garwół

kpl.

1

13

Wołów

Budowa sieci wodociągowej w ul. Gajowej - Ludowej

m

250

 Łączna wartość tych zadań wyniosła ponad 500 tysięcy złotych.