Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Święta Bożego Narodzenia to czas radości z bliskimi przy wspólnym wigilijnym stole. Dla wielu z nas będą to jednak święta inne niż zwykle, dlatego też życzymy przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i radości w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie. Niech będą pełne spokoju, optymizmu a nadchodzący rok, niech obfituje w same szczęśliwe chwile.

Prezes Zarządu Rafał Borzyński

wraz z Pracownikami