Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że 24 grudnia 2020 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela tj. 26 grudnia.