Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

W wołowskiej oczyszczalni ścieków ścieków zainstalowaliśmy nowe urządzenie. Płuczka piasku ma za zadanie oczyszczać piasek z zawiesiny organicznej. Dzięki wyposażeniu jej w ocieplony płaszcz i ogrzewanie, przystosowana została do pracy w terenie otwartym, w warunkach zimowych. Jak podkreśla Prezes PWK Wołów Rafał Borzyński: "Zastosowanie nowego urządzenia w procesie technologicznym zredukuje ilość piasku do zagospodarowania, co da wymierne efekty w kosztach przekazania odpadów do utylizacji. Wartość tej inwestycji to ponad 113 tysięcy złotych, ale trzeba pamiętać, że piasek pochodzący z odpadów to zawsze duże obciążenie ekonomiczne dla oczyszczalni ścieków. Z drugiej strony jest to surowiec o dużym potencjale, a jego odzysk i ponowne zagospodarowanie, daje nie tylko realne korzyści finansowe, ale także wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego oraz rozwój zrównoważony z poszanowaniem zasobów."