Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z pracami remontowymi na pompowni wody w Mojęcicach, w piątek 13 listopada, w godzinach 8-15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w Stobnie i Mojęcicach.