Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Do odwołania., dział techniczny PWK – Wołów, wstrzymuje realizację plombowań, inwestycji, konsultacji w terenie, ekspertyz technicznych itp. W tym czasie obsługujemy jedynie awarie sieci. Ograniczenia te wynikają z bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.