Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Do końca roku planujemy wymienić 500 wodomierzy głównych u swoich klientów. Wymiany będą dokonywane od poniedziałku do piątku, po godzinie 15, oraz w soboty od godzin rannych. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się do końca grudnia br. Pracownicy dokonujący wymiany posiadają legitymacje, zawierające dane osobowe oraz dane Przedsiębiorstwa, na podstawie których mogą dokonywać tych wymian. Prosimy mieszkańców o umożliwienie pracownikom wykonania zleconego zadania. Wymiana wodomierzy jest darmowa. Dodatkowo każdy licznik jest wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu stanu wody.