Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Rozpoczęliśmy prace przy przebudowie sieci wodociągowych na ulicach: Zielona Góra, Biała Góra i Oliwna Góra w Wołowie. Etap pierwszy, przepięcia przyłączy, może potrwać około dwóch miesięcy. Wartość zadania to ok. 130 tysięcy złotych. Zadanie realizowane jest z środków własnych przedsiębiorstwa w ramach modernizacji sieci. Po zakończeniu prac Gmina Wołów planuje wykonać nowe asfaltowe nawierzchnie na tym terenie.