Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 Kontynuujemy akcję edukacyjną związaną z propagowaniem wykorzystania deszczówki. Tym razem beczka na deszczówkę trafiła do Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie. Pamiętajmy, że zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania, a jej wykorzystanie może ograniczyć zużycie wodny pitnej nawet o 50%. Warto też pamiętać, że zagospodarowanie wód opadowych jest podstawowym mechanizmem adaptacji do zmian klimatu.