Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. wykonało odwiert nowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Straszowicach. Wydajność nowego ujęcia jest bardzo obiecująca i pozwoli zapewnić wodę nawet podczas dużych upałów dla Pełczyna, Straszowic, Żychlina, Wróblewa, Garwołu i Miłcza.

Prezes PWK Wołów, Rafał Borzyński: „Nowa studnia głębinowa dla tych miejscowości, to element modernizacji całej SUW w Straszowicach. Przypomnę, że w tym roku wymieniliśmy tam system sterowania i monitoringu wraz z wizualizacją oraz zestaw pompowy. Inwestycja do tej pory kosztowała 360 tysięcy złotych. Koszt odwiertu nowej studni wraz z niezbędną dokumentacją to ok. 150 tysięcy złotych. Stara studnia, jeszcze z lat 70 tych miała już niedrożne filtry. Zdecydowaliśmy się na odwiercenie nowej, gdyż koszt nowej był niższy niż regeneracja starych filtrów.