Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020 r., Świętem Wniebowzięcia NMP, ustala się dzień wolny od pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, na  14 sierpnia 2020 r. (piątek).
W sytuacjach alarmowych prosimy o kontakt pod numerem: 71 389 27 56