Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Zakończyliśmy budowę nowej sieci wodociągowej na ul. Rawickiej. W ramach prac odtworzeniowych, ulica ta zyskała również asfaltową nawierzchnię, która zastąpiła wysłużone betonowe płyty. Prace zostały sfinansowane ze środków Gminy Wołów i PWK Wołów. W ramach całej inwestycji o wartości 150 tysięcy złotych, wymienione zostanie 439 metrów rur wodociągowych oraz 4 hydranty. Jak powiedział Rafał Borzyński, Prezes PWK Wołów: Podjąłem decyzję o wstrzymaniu dalszej części inwestycji przy ul. Oliwna, Zielona i Biała Góra. Prace wiązałyby się z czasowymi przerwami w dostawie wody, a w sytuacji zagrożenia koronawirusem nie możemy na to pozwolić. Po ustabilizowaniu sytuacji epidemicznej powrócimy do prac w tym rejonie.