Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Rozpoczęły się prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie ulic: Zielona Góra, Biała Góra, Oliwna Góra, Rawicka w Wołowie. Obecna sieć wodociągowa jest w złym stanie technicznym i ulega częstym awariom. Dzięki tej inwestycji o wartości 100 tysięcy złotych, wymienimy 439 metrów rur wodociągowych oraz 4 hydranty. W związku z pracami będzie utrudniony dostęp do posesji przy ul. Rawickiej 5 , 7, 9 w Wołowie. Za utrudnienia przepraszamy.