Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Pasja informatyki
22-09-2021

Co należy zrobić, jeśli nie mamy dostępu do kanalizacji? Będąc właścicielem nieruchomości, musimy zapewnić bezpieczną gospodarkę nieczystościami płynnymi. Do wyboru mamy kilka rozwiązań.

Pasja informatyki
15-09-2021

W celu wyeliminowania nielegalnych podłączeń do sieci, pracownicy Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie będą przeprowadzać kontrole przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pasja informatyki
14-09-2021

Od 14 września, za każdą nową osobę, która zarejestruje się w eBOK i przejdzie na fakturę dostarczaną droga elektroniczną, PWK Wołów zasadzi 1 drzewo. Drzewa te będą różnorodne, a miejsca ich zasadzeń zostaną ustalone wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu miejskiego w Wołowie – precyzuje Rafał Borzyński, Prezes PWK Wołów.

Pasja informatyki
30-08-2021

Z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych, mogą dziś wystąpić utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Inwalidów Wojennych w Wołowie.

Pasja informatyki
12-08-2021

W poniedziałek, 16 sierpnia wznawiamy prace przy budowie kanalizacji na ul. Żeromskiego w Wołowie.

Pasja informatyki
09-08-2021

W związku z pracami na ul. Chopina, nastąpi chwilowe obniżenie ciśnienia dla odbiorców korzystających ze starej sieci w tym rejonie.

Pasja informatyki
03-08-2021

W związku z pracami na sieci wodociągowej, w środę 4 sierpnia, w godzinach 8.00 - 12.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w Łososiowicach.

Pasja informatyki
29-07-2021

Przerwa w dostawie wody w związku z prowadzoną w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 budową nowego wodociągu przy ul. Chopina, w nocy z 29.07.2021r. na 30.07.2021r. w godzinach od 23.00 do 4.00.