• Oferta konsumencka

  Więcej informacji
 • PWK Wołów

  Więcej informacji
 • Czysta i zdrowa woda wprost z kranu!

  Więcej informacji
 • Nasze obiekty

  Więcej informacji
 • Zawarcie umowy

  Więcej informacji
Oczyszczalnia1 Oferta konsumencka2 Czysta i zdrowa woda wprost z kranu!3 Nasze obiekty4 Zawarcie umowy5
Unia Europejska

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wodomierz dodatkowy (podlicznik) mierzy wyłącznie zużycie wody, która później nie odpływa do kanalizacji. Aby zamontować wodomierz dodatkowy należy spełnić określone warunki, w szczególności wodomierz podlicznik należy zamontować za wodomierzem głównym, wewnątrz budynku lub w studni wodomierzowej, w zależności od miejsca wyprowadzenia instalacji do podlewania. Nie jest dopuszczalny montaż urządzenia przed wodomierzem głównym. Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza oraz zakup i montaż, wykonuje Odbiorca wody na własny koszt. Odbiorca zapewnia także wymianę i legalizację podlicznika oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza przed przemarzaniem.

Szczegółowe warunki montażu wodomierza dodatkowego w zależności od celu zużycia wody określają:

"Zasady rozliczeń ścieków w związku z wykorzystywaniem wody bezpowrotnie zużytej"

"Zasady rozliczeń ścieków w związku z wykorzystywaniem wody do podlewania ogrodu"