ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNEGO WOŁÓW SPÓŁKA Z O.O. ZA 2019 r. ORAZ ZA 2020 r.

Zaproszenie do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o.o. za 2019 r. oraz za 2020 r.

zaproszenie

format.pdf

 

karta klienta format.pdf