PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 42131000-1; 42131160-5; 44131000-0; 44163000-0; 44163130-0; 44470000-5; 44425000-5; 44531000-1

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Ogłoszenie

format.pdf

 

SIWZ

format.pdf

 

 

załączniki do edycji

format.rar

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA odpowiedzi na pytania

format.pdf

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA odpowiedzi na pytania (2)

format.pdf

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja

format.pdf

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja

format.pdf