Stacja Uzdatniania Wody w Dębnie

Stacja Uzdatniania Wody w Dębnie zaopatruje w wodę miejscowości Dębno, Rudno, Tarchalice, Boraszyn i Wodnica. Wydajność projektowa SUW wynosi Q=168 m3/d. 

Woda uzdatniona spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Parametry wody uzdatnionej podawanej do sieci:

Odczyn Żelazo Mangan
pH ug / l ug / l
7,4 < 60 10,6
 
 
 
 
 
 
 
Twardość wody

mg CaCO3/l

mval / l

mmol / l

Stopnie

niemieckie

Stopnie

francuskie

216 4,32 2,16 12,1 21,6