Stacja Uzdatniania Wody w Wołowie

Stacja Uzdatniania Wody w Wołowie zaopatruje w wodę miejscowości Wołów, Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Mojęcice, Stobno, Stobienko, Kąty, Rataje, Zagórzyce, Prawików, Lubiąż „Dolny”, Piotroniowice. Wydajność projektowa SUW wynosi Q=9720 m3/d.

Woda uzdatniona spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989).

Parametry wody uzdatnionej podawanej do sieci:

Odczyn Żelazo Mangan
pH ug / l ug / l
7,1 70 4
Hala filtrów
 
 
 
 
 
 
 
Twardość wody

mg CaCO3/l

mval / l

mmol / l

Stopnie

niemieckie

Stopnie

francuskie

256 5,12 2,56 14,34 25,6