ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE

  • Drukuj

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE:

"Modernizacja kolektora sanitarnego DN500/600

w ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie"

Termin składania ofert do 17.01.2018 r.

 

zapytanie format.pdf

 

 

wzór umowy format.doc
OPZ_cz-III format.doc
załączniki w formie edytowalnej format.doc

Informacja o unieważnieniu postępowania

1. Unieważnienie postępowania

informacja format.pdf