Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Na zlecenie gminy Wołów pracownicy naszej spółki realizują budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Jerzego Giedroycia w Wołowie.