Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Po modernizacji przepompowni na ul. Akacjowej w Mojęcicach, przyszedł czas na remont głównej stacji na ul. Głównej. Jest to ostatnia z czterech przepompowni w tej miejscowości, przewidziana do przebudowy,w związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacyjnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie.