Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Na zlecenie gminy Wołów, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów rozpoczęło akcję odkomarzania i odkleszczania terenów użyteczności publicznej w Gminie Wołów, (tj. skwerów, parków, terenów zielonych) za pomocą oprysków. Pierwszym z takich miejsc jest ścieżka rowerowa Wołów – Lubiąż, a następnie sam Lubiąż. W dalszej kolejności opryskiwany będzie Wołów oraz pozostałe miejscowości.

Jak mówi Burmistrz Dariusz Chmura: „Odkomarzanie dotyczy wszystkich miejsc publicznych, również na wioskach. Gmina Wołów może opryskiwać jedynie tereny, których jest właścicielem. Dlatego wystąpiłem z wnioskiem o oprysk do Wód Polskich (tereny wzdłuż Odry), Lasów Państwowych jak i powiatu wołowskiego. Jak pokazuje doświadczenie sąsiednich samorządów, oprysk finansowany przez gminę nie rozwiąże całościowo problemu. Podobne zabiegi powinni wykonać również właściciele nieruchomości prywatnych.

Z kolei Prezes PWK Wołów Rafał Borzyński dodaje: „Preparat do rozpylania to Aspermet 200EC. Jest przygotowywany w bardzo niskim stężeniu. W pobliskim Wrocławiu stosuje się go od lat i tamtejszy urząd ani sanepid nie odnotowali, do tej pory żadnych negatywnych zgłoszeń od mieszkańców. Harmonogram oprysków podawany będzie na bieżąco na stronie gminy Wołów. Aby opryski były skuteczne istotne są odpowiednie warunki pogodowe oraz pora dnia, kiedy się je wykonuje. Z tego powodu nasze ekipy będą odkomarzać każdego dnia w godzinach rannych (od 4.00 ) i po godz. 18.00.